NAS4y.NET Admin Block

Na Supermicro | Products | Motherboards | Atom Boards | A1SAi-2750F

Čtyřkolové chodítko 100, kulicková ložiska do kolečka (2 kusy)

Vozík pořízený cestou Zdravotní potřeby Olomouc, je po záruce a nelze uvedený vozít užvatelce v pokořilém věku byť jen na několik dní odejmou, jelikož je na něm vzhledem ke snížené pohybovosti záviská. Je tedy na mě, pokusit se zprovoznit původní kolečko (nyní bez ložisek) pro případ následující potřeby vyměny další ze zbylých tří, tímto to původní a bez ložisek připravit jako kolečko záložní.

Lozisko L608-2RSR ZKL

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Show Buttons
Hide Buttons