NAS4y.NET Admin Block

Na Supermicro | Products | Motherboards | Atom Boards | A1SAi-2750F

FAQ Categories: Astra Linux

Lamp Server

a co s tim … ?

free

free -m

Here’s a short script which will remove all old versions of snaps. This will only keep the current active version, which should recover you some disk space.

apt list –upgradable

add

Astra Linux na Oracle VM Box

 Během průběhu instalací se dotknu pouze zvláštností a specifik.

Kupodivu existuje # sudo / inu live verze … sudo – Debian Wiki Jednou z nich je v grafickém prostředí například výběr časové zóny a není žídným překvapením, že lze vybrat jen z oblastí SNS (RF), kdy výchozí je Moskva. Poukončení instalce le změnit […]

Show Buttons
Hide Buttons