Archiv

running out of space on root (/dev/vda1). can’t figure out why

 

1 komentář

root@test:/dev# find / -type f -size +10000k -exec ls -lh {} \; | awk ‘{print $5 “: ” $9}’ | sort -nr | head -n 40

1 komentář

./Ampps-3.8-x86_64.run

Postup instalace:

Napsat komentář

Prestashop upgrade

Stáhneme poslední aktuální stabilní verzi:

Poznámka: Počínaje PrestaShop 1.7.0.0 obsahuje balíček vydání samotný soubor zip, který musí být extrahován také.:

Napsat komentář

Full web server setup with Debian 9 (Stretch)

Full web server setup with Debian 9 (Stretch): Debian Sources List Generator:

Aktualizace:

datetime zone:

hosts

instalace potřebných balíčků

Postfix Configuration: Internet Site System mail name: fullweb.nas4y.net web server to reconfigure automatically: apache2 Web server: … Celý příspěvek

1 komentář

dpkg-reconfigure locales

V případě potřeby změny nastaveného jazyka lze toto změnt z příkazového řádku:

1 komentář

Debian 9, update-alternatives –config x-session-manager

Napsat komentář

apt-get install php5.6, php –ini

apt-get install php5.6, php –ini Install php5.6 in debian 9

update-alternatives –config php

php –ini

Napsat komentář