Archiv

How to Install Lua Scripting Language in Linux, lua hello.lua

add

add https://www.lua.org/download.html

1 komentář

Wine 4.2

add: https://dl.winehq.org/wine/source/4.x/wine-4.2.tar.xz

add

-p, –processor: print the processor type or „unknown“

add

Napsat komentář

Debian Stretch download.proxmox.com/debian/pve stretch InRelease

1 komentář

wine

xxx

flex

bison

1 komentář

Asus UL20FT, hwinfo –short

 

Napsat komentář

Wine 4,0, Apple iTunes

1 komentář

Disk space /dev/vda1 is 100% full

Jelikož jsem nucen čas od času tento problém řešit a nechci s tím zatěžovat někoho dalšího, zabádal jsem na netu, hledal fajn řešení a snad ne jen pro sebe v příspěvku: Cannot find what is filling up disk space /dev/vda1 … Celý příspěvek

1 komentář

root@test:/dev# find / -type f -size +10000k -exec ls -lh {} \; | awk ‚{print $5 „: “ $9}‘ | sort -nr | head -n 40

1 komentář

./Ampps-3.8-x86_64.run

Postup instalace:

Napsat komentář

Prestashop upgrade

Stáhneme poslední aktuální stabilní verzi:

Poznámka: Počínaje PrestaShop 1.7.0.0 obsahuje balíček vydání samotný soubor zip, který musí být extrahován také.:

Napsat komentář

Full web server setup with Debian 9 (Stretch)

Full web server setup with Debian 9 (Stretch): Debian Sources List Generator:

Aktualizace:

datetime zone:

hosts

instalace potřebných balíčků

Postfix Configuration: Internet Site System mail name: fullweb.nas4y.net web server to reconfigure automatically: apache2 Web server: … Celý příspěvek

1 komentář

dpkg-reconfigure locales

V případě potřeby změny nastaveného jazyka lze toto změnt z příkazového řádku:

1 komentář

Debian 9, update-alternatives –config x-session-manager

Napsat komentář

apt-get install php5.6, php –ini

apt-get install php5.6, php –ini Install php5.6 in debian 9

update-alternatives –config php

php –ini

Napsat komentář

PrestaShop, installer

stažení latest version

rozbalení – první krok

Rorbalení vloženého zip

rekurzivní zápis