NAS4y.NET Admin Block

Na Supermicro | Products | Motherboards | Atom Boards | A1SAi-2750F

FAQ Categories: ISPConfig 3.1

ISPConfig 3.1 migrateispconfig.sh

xavidp/bashscripts

ISPConfig 3.1 bascup/restore, /root/.my.cnf

nyní zadejte příkaz ssh:

přidat do aplikace crontab automaticky spouštět tento zálohovací skript denně ve 4:00 (nebo změňte 4 níže na libovolnou hodinu, kterou chcete). v ssh typu: crontab -e zadejte i a vložte ji 

Stiskněte tlačítko esc pro zastavení vkládání a poté zadejte: x pro zavření a ukončení Všechny záložní soubory přejdou […]

ISPConfig 3.1 bascup/restore, backup.sh

Show Buttons
Hide Buttons