Archiv

ISPConfig 3.1 migrateispconfig.sh

xavidp/bashscripts

1 komentář

ISPConfig 3.1 bascup/restore, /root/.my.cnf

nyní zadejte příkaz ssh:

přidat do aplikace crontab automaticky spouštět tento zálohovací skript denně ve 4:00 (nebo změňte 4 níže na libovolnou hodinu, kterou chcete). v ssh typu: crontab -e zadejte i a vložte ji 

Stiskněte tlačítko esc … Celý příspěvek

Napsat komentář

ISPConfig 3.1 bascup/restore, backup.sh

1 komentář