NAS4y.NET Admin Block

Na Supermicro | Products | Motherboards | Atom Boards | A1SAi-2750F

FAQ Categories: ISPConfig 3.1

ispconfig_update.sh

netstat –tlpn

Prestashop is a web-based CMS e-commerce platform

A1SAi-2750F, PrestaShop  Prestashop is a web-based CMS e-commerce platform written mostly in PHP server-side programming language. In order to execute Prestashop PHP file scripts, a web server, such as Apache HTTP server, and a PHP processing gateway must be installed and operational on the server. In order to install Apache web server and the PHP […]

hostnamectl

apt install wget bash-completion zip unzip

apt list –upgradable

add

ISPConfig 3.1 migrateispconfig.sh

xavidp/bashscripts

ISPConfig 3.1 bascup/restore, /root/.my.cnf

nyní zadejte příkaz ssh:

přidat do aplikace crontab automaticky spouštět tento zálohovací skript denně ve 4:00 (nebo změňte 4 níže na libovolnou hodinu, kterou chcete). v ssh typu: crontab -e zadejte i a vložte ji 

Stiskněte tlačítko esc pro zastavení vkládání a poté zadejte: x pro zavření a ukončení Všechny záložní soubory přejdou […]

ISPConfig 3.1 bascup/restore, backup.sh

Show Buttons
Hide Buttons