NAS4y.NET Admin Block

Na Supermicro | Products | Motherboards | Atom Boards | A1SAi-2750F

Astra Linux na Oracle VM Box

Viewed 89 Times 1 Comments

Během průběhu instalací se dotknu pouze zvláštností a specifik.

Kupodivu existuje # sudo / inu live verze … sudo – Debian Wiki

Jednou z nich je v grafickém prostředí například výběr časové zóny a není žídným překvapením, že lze vybrat jen z oblastí SNS (RF), kdy výchozí je Moskva. Poukončení instalce le změnit z okna terminálu Putty následujícím způsobem:
Use the following command to list all time zones.

add

to be continued

Was this answer helpful ? Yes (1) / No (0)

One response to “Astra Linux na Oracle VM Box”

  1. WebAdmin napsal:

    Testování Astra Linux

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Show Buttons
Hide Buttons