NAS4y.NET Admin Block

Na Supermicro | Products | Motherboards | Atom Boards | A1SAi-2750F

LCD TV/LAN, HDMI

Viewed 241 Times 1 Comments

PremiumCord HDMI High Speed + Ethernet kabel, 5mPakliže se jedná o LCD TV bez LAN přípojky, lze sdílení obrazovky počítače prověst pomocí propojovacího kabelu na portech HDMI, k čemuž může posloužit například: PremiumCord HDMI High Speed + Ethernet kabel, 5m.

Připojení LCD TV na LAN a internet lze realizovat celkem snadno, pokud máte k dispozici volný port na svém domácím zařírení pro připojení na internet.

Po pripojení LCD TV do sítě může sdílet cokoliv z internetu na jeho obrazovce včetně obrazovky domácího počítače.

Nastavení sítě na LCD TV lze upřesnit v jeho menu, nastavení připojení sítě.

Was this answer helpful ? Yes (1) / No (0)

One response to “LCD TV/LAN, HDMI”

  1. admin napsal:

    Připojení TV na internet pomocí UTP, propojení PC s TV pomocí HDMI kabelu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Show Buttons
Hide Buttons