NAS4y.NET Admin Block

Na Supermicro | Products | Motherboards | Atom Boards | A1SAi-2750F

Prezenatce s Filmorou

Viewed 105 Times 1 Comments

Po setkání s přáteli, rodinou a nebo jen po návratu z terénu máte na svém tabletu, mobilu, kameře digitální záznam (snímky a videoklipy), se kterými chcete nějak smysluplně naložit.

Už třeba i protože jste se s přáteli dobře pobavil, potkat ty co jste se už dlouho neviděl a které třeba z příčin různých už ani znovu v dohledné době nepotkáte a jste jeden z mála, co vše zachytil.

Máte tedy zachycené události, počítač a třeba i potřebné programové vybavení, což je základ.

Potom to chce dobrý plán, smysluplnou koncepci a značnou dávku trpělicosti.

V dalším můžete vše předat ke zpracování buďto profesionálům a nebo někomu, kdo to dělá téměř stejně kvalitně, s invencí a fantazií. To se ale nevyhnete zpracování zcénáře, jako vodítka pro samotnou realizaci.

Fáze první – stažení snímků s digitálních zařízení do předpřipraveného adresáře (adresářů – pokud je zařízení více).

DŮLEŽÍTÉ UPOZORNĚNÍ: SNÍMKY NEUPRAVUJTE PŘEDEM, DOKUD JE NEZPRACUJTE PODLE BODU NÁSLEDUJÍCÍHO, JINAK PŘÍJDETE O tzv. Exif informace snímků !!!)

Fáze druhá – vyrvoření časových značek snímků za využití tzv. Exif infornmací z digitálního záznamu snímku.

Oceníte to velice při vkládání snímků z různých zařízení do jedné a finální prezentace ve vztahu a vzesponosti dle časové osy jejich vzniku, viz. příklad: RRRRMMDDHHMMSS_ipad-mini-dolni_necva_50-tiny_P37256. Uvedený řetězec zamezí náhodnému přepisu mezi snímky, jeliož každý sám je časové unikátní.

Was this answer helpful ? Yes (1) / No (0)

One response to “Prezenatce s Filmorou”

 1. Josef Zavadil napsal:

  Prezenace z Vašich digitálních snímků
  Dodejte snímky seřazené vzestupně s označením ve formátu:
  oslavenec_01_mladi_01 až oslavenec_01_mladi_xx
  a do stejnojmenného adresáře zapište
  stučný popis pro otitulkování jednotlivých snímků např:
  oslavenec_01_mladi_01: 1988, Mikulovice, svadba

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

Show Buttons
Hide Buttons