NAS4y.NET Admin Block

Na Supermicro | Products | Motherboards | Atom Boards | A1SAi-2750F

Hama 12192 uni.

Řešením obnovení funkčnosti napájení notebooku z rozvodné elektrické sítě po definitvním selhání stávajícího síťového adaptéru je jeho nahrazení dostupným univerzálním adapterém s možností několika stupňové převolby.

Nesmíme však zapomenout na to, že implicitně je nastaven na výstupní napětí 24V, přičemž dotyčný notebook má být dle původního adaptéru napájen 19V/3,24 A.

Hama 12192 uni. napájecí zdroj pro notebook, 15/19 V, 90 W

Comments are closed.

Show Buttons
Hide Buttons