NAS4y.NET Admin Block

Na Supermicro | Products | Motherboards | Atom Boards | A1SAi-2750F

MikroTik RB 532-duál

Routery PM a Geo propojeny na 5 GHz !!!

(ping mezi 0,6 až 0,9 ms)

Tak zbývá propojit v tomto pásmu jen routery PM a JardaK

Posun propojů routerů do pásma 5 GHz je vynucen stále větší obsazeností pásma 2,4 GHz,
na které jsme v této oblasti spoléhali doposud.

Podstaně se zkrátila odezva – ping a zvýšila se průchodnost.
Propoje se podařilo stabilizovat.

__________________

Zřizovatel a provozovatel přípojných bodů P.M., Geo Olomouc.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

Show Buttons
Hide Buttons