NAS4y.NET Admin Block

Na Supermicro | Products | Motherboards | Atom Boards | A1SAi-2750F

NODe Name PM, CPU 486/DX2

20031112171845-c752uz-p9121153Jedna z prvních (tuším že caa druhá verze) NODe PC PM, NODe Name PM na ul. Foerstrova 1, Olomouc, PC s CPU 486/DX2 oprostěný od všeho nadbytečného, s čím není třeba v NODe počítat jako je grafická a zvuková karta a uvolněných PCI slotech našly své místo nové typy karet: ZCOM XI-626 PCI Wifi karta.

Operační systém pro router: oblíbená distribuce Linuxu. Kolega JardaK, který jako jeden z prvních začal s experimenty v tomto směru v Olomouci zvolil Debian 3.0 Woody, jádro 2.4.21-pre3 a poslední CVS verzi ovladače HostAP pro ZCOM kartu.

20031112171845-c752uz-p9121150
NODe PC PM, na ul.Foerstrova 1, Olomouc, 11.NP, hostitel NODe Petr Majtel (p.majtel) s kolegou JardaK-em (za objektivem Tiliko, autor snímku) při oslavě dosažení připojení s vůbec prvním našim stejně koncipovaným přípojným bodem NODe PC JardaK, na ul. Voskovcova 6, půdní prostory.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

Show Buttons
Hide Buttons