NAS4y.NET Admin Block

Na Supermicro | Products | Motherboards | Atom Boards | A1SAi-2750F

NODe Name PM, v. 0.x

Z-COM  XI 626NODe Name PM, NODe base PC s CPU 486/DX2, ul. Foerstrova 1, 11.NP. při prvních pokusech o konektivitu v bezlicenčním pásmu 2,4 GHz s výchozím (prvním) NODe base PC s CPU 486/DX2, NODe Name Jardak na ul. Voskovcova 6.

Podařilo se zvládnout základy operačního systému Linux, jako základ operačního systému pro tazv. NODe, tedy prvky vznikající bezdrátové sítě na bázi PC, oprostěných od zvukovek aa grafiky, tedy „zeštíhlených“ pouze na monterBOARD ze síťovými kartami, tedy kartami pro LAN a kartami pro bezdrát, tedy WiFi.

Z-Com XI-626, Wi-Fi, 802.11b, PCI

Započala se éra jaborování s jedinou dostupnou PCI kartou umožňující zřizovat propojení NODe base PC za cenu caa 1800,- Kč za kus, což sice představoovalo jednak nesnadné shánění, enormí náklady a minimum jeden pár karet na jeden NODe na basi PC.

Comments are closed.

Show Buttons
Hide Buttons