NAS4y.NET Admin Block

Na Supermicro | Products | Motherboards | Atom Boards | A1SAi-2750F

ESSID Pohorany.CZFree.Net, MikroTik

Bydliště: Dolany – Véska 8 (obchod)
Kolega Jamar z Vésky nám na fóru CZFre-Ol.Net píše:

Včera se nám opdařilo zprovoznit Roterboard s novou 27dB parabolkou, tááákže Pohořany jsou teď pripojeny na 2 místa – na Majlaz a na Geo. Jak dojde k opětovnému zprovoznění antén na PM, tak budou Pohořany připojeny do sítě dvěma cestami, takže připojení bude zálohované.
Umístění RB a antény je zatím dočasné, jak budu mít delší kabel, tak se šoupne až na vrchol konstrukce, odkud je daleko lepší výhled a samozřejmě také více možností spojení. Zároveň byla také k routeru instalována UPSka, takže výpadky elektřiny nás nezastaví

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

Show Buttons
Hide Buttons