Radní už schválili cenové tarify ve veřejné dopravě k 1.9.2018 ?

Dobrý den,

termín 1.9.2018 se kvapně blíží, ale zatím nenacházím, jak radní našeho města po vzoru měst jiných, laskavě v dobré víře a v péči o své voliče rozhodli a jaké že to nové cenové tarify ve veřejné dopravě platné od 1.9.2018 schválili.

Viz. https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Cenovy-vestnik_2018-c-05.pdf

a tak jsem dal dotaz na e-mail: ,

14.8.2018 dopolednene došla odpověď, ze které zase moc moudrý nejsem:

Vážený pane Zavadil,

k Vašemu dotazu Vám sděluji následující informace:

Vládním rozhodnutím ze dne 23. 4. 2018 bylo stanoveno zavedení vyšších slev na jízdném pro děti a mládež (6-18 let), žáky a studenty (18-26 let) a seniory (nad 65 let) v příměstské dopravě (silniční a železniční) s účinností od 1. 9. 2018.

Výměrem MF č. 02/2018, který jste připojil, je stanovena maximální výše jízdného z plného jízdného na 25% v příměstské dopravě pro tyto kategorie cestujících. Pro MHD je ve Výměru MF stanovena maximální výše jízdného z plného jízdného na 50% u žáků a studentů do 26 let.

Kompenzace slev ze strany státu je možná pouze u veřejné linkové a železniční dopravy.

V případě zavedení slev u MHD nelze tedy žádat o kompenzaci dopadu.

Rada města Olomouce projednávala možné varianty případných slev u těchto kategorií v souladu s návrhy oddělení MHD v návaznosti na Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje na zasedáních dne 19. 6. 2018 a následně 29. 6. 2018.

Vzhledem k finančním dopadům do tržeb, kdy přistoupení na slevu 75% v jednotlivém a časovém jízdném, tedy ve stejné výši jako u veřejné linkové dopravy, by znamenalo dopad pro SMOl ve výši cca 30 mil. Kč, se vedení města rozhodlo ponechat stávající výši jízdného.

Věřte, že podpora MHD plyne i z dlouhodobého udržení výše jízdného, kdy v Olomouci je jízdné jedno z nejnižších. V posledních letech naopak byly v rámci dalšího zvýhodnění cestujících zavedeny zvýhodněné 10měsíční jízdenky a roční pro žáky a studenty a starobní a invalidní důchodce, pro seniory 70+ byl zaveden roční Senior Pas ve výši 20 Kč/rok a zpátky byl znovuzaveden pro dárce krve tzv. Kapka Pas ve výši 300 Kč/rok. Dále město velice podporuje obnovu vozového parku, kdy autobusový park je od loňského roku plně nízkopodlažní a z pohledu ekologie plní nové vozy nejpřísnější emisní normy, letos bude ještě dodán jeden elektrobus značky SOR. Dále se modernizuje i tramvajový vozový park. Do konce října 2018 bude dodáno dalších 8 ks tramvají typu Evo v hodnotě 175 mil. bez DPH (dotace z fondů EU ve výši 85%). Ráda bych doplnila, že město v posledních letech investovalo nemalé částky do oprav tramvajových tratí a připravuje se pokračování výstavby tramvajové trati na Povel.

K Vašemu dotazu na platné ceníky.  MHD Olomouc je součástí Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (dále IDSOK). Koordinátorem IDSOK je příspěvková organizace KIDSOK, p.o., která zpracovává a odlaďuje jednotný Tarif IDSOK a jednotné smluvní přepravní podmínky (SPP IDSOK).

Připojuji Vám tedy odkaz na stránky KIDSOK, p.o.: www.kidsok.cz a část, kde jsou zveřejněny ceníky: http://www.idsok.cz/tarif-a-prilohy-2/.

Ceníky IDSOK od 1. 9. 2018 byly již s dopravci a s jednotlivými městy s MHD, tedy i s naším oddělením odladěny. Ohledně termínu zveřejnění se můžete obrátit na kompetentního pracovníka KIDSOK, p.o. Ing. Slaninu, slanina@kidsok.cz. Předpokládám, že ke zveřejnění dojde v nejbližších dnech, dle informací od pracovnice KIDSOK by měly být na webových stránkách KIDSOK do konce tohoto týdne. 

Na stránkách DPMO, a.s. a webových stránkách ostatních dopravců je Tarif IDSOK taktéž zveřejněn, případně je zde zveřejněn odkaz na webové stránky KIDSOK, p.o. kvůli aktualizacím. Připojuji odkaz na přehledný ceník jízdného v zóně 71 Olomouc, který zůstává zachován: https://dpmo.cz/informace-pro-cestujici/jizdne/. Ceník jízdného v kombinaci se zónou 71 Olomouc, tzv. Ceník B – bude nově pro žáky, studenty a seniory 65+ upraven, dojde k náčtu ceny zóny 71 Olomouc (50% sleva) a ostatní zóny budou se slevou 75%. Zveřejněny budou ceníky a celý Tarif IDSOK s platností od 1. 9. 2018, tak jak uvádím výše, do konce tohoto týdne na webových stránkách KIDSOK, p.o.

Děkuji za Váš dotaz.

S pozdravem

Ing. Jana Dokoupilová
vedoucí oddělení

Magistrát města Olomouce
Odbor správy městských komunikací a MHD
oddělení městské hromadné dopravy
Hynaisova 10 | 779 11 Olomouc
tel.: +420 588 488 260 | mobil: +420 731 125 485
e-mail: jana.dokoupilova@olomouc.eu
www.olomouc.eu

Příspěvek byl publikován v rubrice IDOS, Internet se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.