NAS4y.NET Admin Block

Na Supermicro | Products | Motherboards | Atom Boards | A1SAi-2750F

Archiv pro štítek: Debian

A1SAi-2750F-0 Server

How to install a Debian 9 (Stretch) Minimal Server (PPPoE problem !!!) Problém PPPoE: How-to-install-a-Debian-9-Stretch-Minimal-Server [pdf] 64Bit: https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-cd/debian-9.3.0-amd64-netinst.iso (x86_64 / amd64) [faq p=266][faq p=271][faq p=71][faq p=87][faq p=92][faq p=53][faq p=60][faq p=66]

NODe Name Geo/Fukin, test 2,4 GHz

NODe Name Geo, NODe base PC, na ul. Karafiátova 1, NODe Name PM/Fukin, NODe base PC, na ul. Foerstrova 1, 5.NP. V této souvislosti je nutno poznamenat, že bylo třeba a podařilo se propojit NODe Name PM/Fukin, NODe base AP, na ul. Foerstrova 1, 5.NP. s NODe Name PM na 11.NP.  UTP kabelem (dvě linky) […]

NODe Name Jardak, CZFree.NET

CZFree.NET – hnutí za masivní a celoplošné šíření a rozšíření internetu, tedy jako Free alternativa vůči existujícímu monopolu SPT Telecom a ADSL, který dusil rozvoj internetové sítě svými poplatky.

Já měl v té době ještě k dispozici služební tlelefonní linku a kolega linku právě od SPT Telecom.

Stačilo sečít náklady a provoz linky SPT, řádově 1.200,- až 3.500,- Kč u kolegy a bylo patrno, že by náklady na telefonní přípojku za měsíc pokryly nákup jedné PCI WiFi karty, která jako taková byla cestou k bezdrátové, tedy WiFi komunikaci mezi počítači.

Vnikla tedy myšlenka, kterou jsme se jali za spolupráce s dalšími nadšenci z Olomouce, Nákla a dalšími zrealizovat.

Bylo třeba překonat základní problém, propojit dominantní místa páteřními spoji v dostupném bezlicenčním pásmu 2,4 GHz.

První smělý pokus o navázaní spojení s prvním funkčním přípojným bodem (nejdříve jen doma u kolegy JardaK-ka na pár metrů a posléze po nalezení hostitele druhého v pořadí NODe) nově vznikající sítě NODe Name PM, NODe base PC, Foerstrova 1, 11.NP, balkon s NODe Name Jardak, NODe base PC, Voskovcova 6.

Zde se započala po měsíci příprav, shánění potřebných komponent jako PCI WiFi karet, alternativních antén pro bezlicenční pásmo 2,4 GHz, tedy pásmo uvolněné po zrušení pásma pro do té doby v tomto pásmu provozovaní WiFi televizi naše neskutečně dobrodružná a vrušující éra vzniku jedny z prvních, ne-li vůbec první funkční WiFi sítě v Olomouci.

NODe Name PM, v. 0.x

NODe Name PM, NODe base PC s CPU 486/DX2, ul. Foerstrova 1, 11.NP. při prvních pokusech o konektivitu v bezlicenčním pásmu 2,4 GHz s výchozím (prvním) NODe base PC s CPU 486/DX2, NODe Name Jardak na ul. Voskovcova 6. Podařilo se zvládnout základy operačního systému Linux, jako základ operačního systému pro tazv. NODe, tedy prvky […]

Show Buttons
Hide Buttons